بفرات التلميع | بفرات مقاس 180ملم - 7 انش

فولت بفر خشن ازرق 7 انش

فولت بفر خشن ازرق 7 انش

فولت بفر وسط اخضر وسط 7 انش

فولت بفر وسط اخضر وسط 7 انش

فولت بفر ناعم اصفر 7 انش

فولت بفر ناعم اصفر 7 انش

فولت بفر واكس ابيض 7 انش

فولت بفر واكس ابيض 7 انش

فولت بفر صوف 7 انش

فولت بفر صوف 7 انش

اسفنجة بوليش امريكي

اسفنجة بوليش امريكي

11-311 Buffing Pad

11-311 Buffing Pad

73-351 Tie-On Polishing Pad

73-351 Tie-On Polishing Pad